Sorumluluk Sigortası Okulların Yükünü Hafifletiyor

Şub 11, 2019 (0) comment

Özhedef Sigorta Genel Müdürü Abdulcelil Alkış

Sorumluluk Sigortası Okulların Yükünü Hafifletiyor

“Bereket Okul Sorumluluk Sigortası (OKS) çocuklarını okula gönderirken tedirgin olan aileler ve binlerce öğrencinin sorumluğunu üstelenen okullar için kurtarıcı oluyor.”

Çocuklarının geleceklerini garanti altına almak isteyen aileler için sigorta şirketlerinin eğitim ve sorumluluk sigortaları artık ailelerin kurtarıcısı hâline gelmeye başladı. Her ebeveyn çocuğunu yetiştirirken birtakım endişeleri de hayat boyu sürdürüyor. Dolayısıyla burada en büyük görev okul aile birliklerine, öğretmenlere ve okul müdürlerine düşüyor. Zira aileler her sabah çocuklarını onlara teslim ederek okuldan ayrılıyor. Peki, bu kadar öğrencinin sorumluluğu nasıl alınacak? Bu noktada Bereket Okul Sorumluluk Sigortası (OKS) beklenmedik durumlarda çocuklarının geleceklerini garanti altına almak isteyen ailelerin ve okulların kurtarıcısı oluyor.

Sigortalı okulda kayıtlı olan öğrencilerin Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları kapsamında poliçede olay başına/yıllık gösterilen sigorta bedeli ile sınırlı olarak ölüm ve sürekli sakatlık risklerine karşı sigortalanmışlardır. Teminat sadece okul sahası da eğitim saatleri içerisinde, okulun sağlamış olduğu ulaşım servisi ve okul yönetimi tarafından organize edilen ve veliler tarafından onaylanmış okul gezileri sırasında geçerlidir.

Hangi Durumlarda Sigorta Ödeme Yapıyor?

Okul yönetimi ve öğretmenlik mesleki faaliyetleri sırasında oluşan kaza teminatı Okul Sorumluluk Teminatı Limiti ile sınırlıdır. Her olayda hasarın yüzde 10’ u asgari 1.000 TL tenzili muafiyet uygulanır. Herhangi bir zarar durumunda sigortalıya karşı bir tazminat davası açılması durumunda sigortalının kendisini savunması amacıyla vekâlet vereceği avukatın avukatlık ücretleri ve dava masrafları teminat limitine dâhildir. Her halükarda ödenecek avukatlık ücreti olay başına yıllık toplam 15.000 -TL ile sınırlıdır.

• Gıda zehirlenmelerinde ise öğrencilerin tüketeceği gıda maddeleri sonucu oluşan kaza olay başına ve yıllık azami 50.000 TL ile sınırlıdır. Her olayda hasarın yüzde 10’ u asgari 1.000 TL tenzili muafiyet uygulanır.

• Öğrenci ve velilerin okul içerisinde vestiyer bölümüne teslime ettikleri eşyaların fiziksel zarar uğrama, kaybolması ve çalınması sonucu uğradıkları zararın olay başına 500 TL yıllık azami 1.500 TL ile sınırlıdır. Her olayda 100 TL tenzili muafiyet uygulanır.

• Otopark sorumluluğunda ise veli araçlarına tahsis edilmiş alana park edilmesi dâhilinde çarpma nedeni ile uğradıkları zararın olay başına 5 bin TL / yıllık azami 15 bin TL ile sınırlıdır. Her olayda 100 TL tenzili muafiyet uygulanır.
• İşletme dışındaki mahallelere öğrencilere verilen yiyecek servisi hususunda yiyecek ve içecek nedeniyle uğrayacakları bedeni zararlarda olay başına ve yıllık 25 bin TL ile sınırlıdır. Her olayda hasarın yüzde 10’ u asgari 250 TL tenzili muafiyet uygulanır.

• İşletmenin kusurundan kaynaklanan, ani ve kaza sonucu ortaya çıkan çevre kirliliği nedeni ile olay başına 1.000 TL / yıllık azami 2 bin 500 TL ile sınırlıdır. Her olayda 100 TL tenzili muafiyet uygulanır.
• Okula ait reklam panosu ve tabelaların kopması, düşmesi sonucu meydana gelebilecek zararın olay başına 5.000 TL ile sınırlıdır. Her olayda 250 TL tenzili muafiyet uygulanır.

Bütün okulların bu konuya önem vermesini ve sorumluluk sigortası konusunda herkesin bilinçlenmesini temenni ediyorum.

* tenzili muafiyet: Hasarın belli bir miktarının sigortalı tarafından yüklenilmesini ifade eder.

 

ABDULCELİL ALKIŞ

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı
Türkiye Genç Acenteler Platformu Başkanı
Özhedef Sigorta Genel Müdürü

Comment (0)

Bültenimize Abone Ol!