Trafik Sigortası Fiyatlarını Düşürecek Yeni Düzenlemeler

Mar 03, 2017 (0) comment

Zorunlu trafik sigortası tarife uygulama esasları hakkında yönetmelik değişti ve Resmi Gazete’de yayınlandı. “Sigorta şirketlerinin belirledikleri temel primleri ve tarifeleri ilgili ayın başından son gününe kadar değiştiremeyecekleri” şeklindeki fıkra hükmü yürürlükten kaldırıldı. Bu değişiklik ile sigorta şirketlerinin prim tutarlarında indirim veya artış yapma imkanı olacak.

Bundan önce sigorta şirketlerinin belirledikleri temel sigorta primleri ve motorlu araç işletenlere uygulayacakları prim indirim ve artırım gerekçelerini oranlarını belirterek uygulamaya başlamadan 10 gün önce TRAMER’e bildirme zorunlulukları bulunuyordu. Yapılan değişiklik ile bu süre 5 güne indirildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte Hazine Müsteşarlığı’nın, riski yüksek olan sigortalılar bakımından sigorta şirketleri arasında prim ve hasar paylaşımı için özel kurallar getirebileceği kuralı hüküm altına alındı.

Riski yüksek sigortalıların primi Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nce yapılacak teklif dikkate alınarak Hazine Müsteşarlığı’nca tespit edilecek.

Başbakan Yardımcısı Şimşek yaptıkları düzenlemelerle ve getirdikleri kolaylıklarla sektörün rahat nefes almasını ve zararlarının azaltılmasını sağladıklarını belirtirken; “Şimdi sıra sigorta şirketlerinde. Sektörün de Hazinenin yetkilerini kullanmasına gerek bırakmadan, sigorta şirketlerinin yeni düzenlemeleri fiyatlara mutlaka yansıtması lazım.” dedi.

Araç sahiplerine poliçe vadesi gelmeden farklı sigorta şirketlerinin fiyatlarını araştırıp en uygun teklifi bulmaları tavsiyesinde bulunan Şimşek, “Vatandaşlarımızın internet ortamından kolay teklif alma olanağı bulunuyor. Bu kapsamda temin edilen poliçe prim teklifleri, tekliften sonraki fiyat hareketlerinden etkilenmeyecektir.” dedi.

Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları Neden Arttı?

Son yıllarda sigorta sektörünün büyük ölçüde zarara uğraması zorunlu trafik sigortası fiyatları artışında önemli bir etken idi. Bedeni hasarlardan doğan tazminat tutarlarının fazlalığı, döviz kurundaki artış ile yedek parça maliyetlerinin artması, teminat tanımlarındaki belirsizlikler nedeniyle ortaya çıkan yüksek tazminat talepleri ve daha birçok durum sigorta şirketlerini maddi açıdan zorlayarak primlerin artmasına neden olmuştu.1 Haziran 2015’te Trafik sigortası Genel Şartları’nda yapılan değişikliklerle birlikte sigorta şirketlerinin ödemekle yükümlü olduğu yüksek tazminat tutarlarının etkisi bulunmaktaydı.

Trafik sigortası şartlarına göre tam serbest döneme geçildiğinden şirketler sigorta primlerini kendileri belirleyebiliyorlar. Trafik sigortasını yaptırmak zorunlu olduğu için şirketler kendi karlılığını göz önünde bulundurarak bir fiyat belirliyor.

Bu serbest tarifenin sürücülere avantajı şu olabilir; her sigorta şirketi kendine göre bir değerlendirme yaptığından sundukları teklifler farklı olabiliyor. Yani aynı araç için iki farklı şirketin farklı fiyat sunması mümkün.

Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları Düşürmek Amacıyla Yapılan Düzenlemeler

 

Artan trafik sigortası fiyatlarını çözüm bulmak için geçtiğimiz Nisan ayında kabul edilen torba kanun ile kusurlu sürücüler ve sigorta şirketlerinin ödemekle yükümlü oldukları tazminatlar konusunda uygulamalar değişti.

2198 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 97’nci maddesinde yapılan değişiklikle sigortalının doğrudan doğruya talep ve dava hakkı düzenlenmiş oldu.

Tazminat talebinde bulunacak mağdurların dava açmadan önce sigorta şirketine yazılı başvuru yapması şartını geldi. Sigorta şirketi 5 gün içerisinde bir yanıt vermez veya karşılıklı anlaşma sağlanamazsa, mağdurlar dava açma veya Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurma hakkına sahip oldu.

Diğer bir değişiklik ise kusurlu sürücülerin ailelerine verilen tazminatla ile ilgili. Kanuna eklenen “Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri”, “İlgililerin sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri” ve “Zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler” ifadelerle birlikte yüzde100 kusurlu olup hayatını kaybeden kişinin ailesine tazminat ödeme yapılması uygulamasının sona erdirdi.

Ayıca “Kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağı veya bilirkişi raporu” uygulaması da kaldırıldı. Bu uygulama yerine “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarıyla Belirlenen Belgeler” uygulaması getirildi. Bu sayede kaza tespit tutanağı hazırlanmasının ardından sigortacının 8 iş günü içinde ödeme yapması yükümlülüğü esnetilmiş oldu.

Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları Düşecek Mi?

Nisan ayında yapılan düzenlemeler trafik sigortası fiyatlarının düşmesi için yeterli gelmedi. Sigortacılık sektörünün beklentilerine uygun olarak yazımızın başında belirttiğimiz yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler ile fiyatların düşmesi bekleniyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de belirttiği gibi halen en uygun fiyata zorunlu trafik sigortası sahibi olmanın yolu farklı şirketlerin fiyat teklifleri almak.

Özhedef Sigorta ile farklı şirketlerin trafik sigortası fiyatlarını alıp anında poliçenizi satın alabiliyorsunuz. Özhedef Sigorta’nın sunduğu fiyatlar sigorta şirketleri fiyatlarına ek hiç bir gizli ücret veya komisyon içermiyor.

Comment (0)

Bültenimize Abone Ol!