Çocukların Eğitim Hayatı Sigorta ile Nasıl Güvence Altına Alınır?

Mar 11, 2019 (0) comment

Ülkemizin geleceğinde büyük rol oynayan eğitim sektörüne sigorta desteği sağlanıyor

Eğitim, ülkemizdeki tüm ebeveynlerin fedakârlıktan kaçınmadığı alanların en başında geliyor. Dolayısıyla bu durum eğitim hayatını beklenmedik risklere karşı koruma ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Ülkemizin geleceğinde büyük rol sahibi olan eğitim sektörüne sigorta sektörü yetişiyor. Eğitim Güvencede Sigortası ile çocukların eğitimi yarım kalmaması için hem çocuk hem de ebeveynler güvence altına alınmış oluyor.Geliştirilen Eğitim Güvencede Sigortası ile kaza sonucu vefat etmeniz ,sürekli sakatlık geçirmeniz veya işsiz kalmanız durumunda çocuğunuzun okul, cep harçlığı, özel ders masrafı, servis masrafı, yemek masrafı gibi ihtiyaçları Eğitim Güvencede Sigortasında belirtilen limitler kapsamında güvence altında oluyor. Ayrıca işsizlik teminatı, kritik hastalıklar teminatına ve hukuksal koruma teminatına da sahip olarak kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almış olacaksınız. Sigorta ile 18-55 yaş arasındaki anneler, babalar ya da çocuğun eğitim masraflarını üstlenen yakınlar 5-24 yaş arasındaki çocuklarını teminat altına alabilirler.

Eğitim Güvence Sigorta Poliçesi ile ani ve beklenmedik bir kaza sonucunda sigortalı yaşamını yitirirse veya daimi maluliyete uğrarsa, bu durumda çocuğun eğitim masrafları, poliçede belirtilen teminat tutarı ile sınırlı olmak kaydıyla, eğitim süresi boyunca karşılanır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse, “Öğrencimiz yeni okula başlayacak ve okulumuzun eğitim ücreti de 5.000 TL olsun. Bu durumda 5.000 TL teminat için 399,00 TL prim olarak ödenecektir. Bu prim, 9 yıl için bir defa ödenecektir. Sigortalının kaza sonucu vefatı veya daimi maluliyet durumu söz konusu olursa, rizikonun gerçekleştiği ve içinde bulunulan eğitim yılı da dahil olmak üzere, müteakip eğitim yılları için başlangıçta belirlenen 4.500 TL tazminata, geçmiş her yıl için TÜFE oranındaki artışların eklenmesi sureti ile bulunacak bedel, eğitim ücreti (tazminat) olarak ödenecektir.”

Ödemeler Nasıl Yapılıyor?

Eğitim Güvence Sigortasında her yıl prim ödenmiyor. Poliçe başlangıcında sadece bir kez ödenecek olup, takip eden yıllar için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Primi ödendikten sonra istenen her plan alınabilir. Bu durumda, seçilen plana göre ödeme yapılır. Örneğin, çocuğunuzun yıllık eğitim ücreti 5.000 TL olsun. Siz 5.000 TL değil de 20.000 TL olan planı primini ödeyerek seçmiş olunuz. Bu durumda herhangi bir kaza neticesinde, ödenecek miktar 20.000 TL planına göre olacaktır. Ferdi kaza genel şartlarına göre ödeme lehdar olarak gösterilen öğrenciye, eğer öğrenci reşit değil ise, kanuni velayet sahibine yahut onun bulunmaması hâlinde vesayet sahibine ödenir.

Kazanın olduğu yılın (cari yıl) ödemesi, tazminat ödemesi için gerekli olan evrakların tamamlanmasını müteakip 30 günün sonunda muaccel olur. Müteakip eğitim yılları için başlangıçta belirlenen tazminat miktarına, geçmiş her yıl için TÜFE oranındaki artışların eklenmesi sureti ile bulunacak bedel, eğitim ücreti (tazminat) olarak ödenecektir. Hasar ödemeleri; ilk ödemeye esas olan hesabın yapıldığı tarih yıl başlangıcı kabul edilerek ödenecektir.

Eğitim Güvence Sigorta Poliçesinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Öncelikle, almış olduğunuz ürünü çok iyi tanımalısınız. Bu nedenle, size verilen ferdi kaza sigortası genel şartlarını mutlaka okuyunuz. Poliçe, ferdi kaza sigortası genel şartları hükümlerine göre düzenlenmiştir. İşbu poliçede sigortalı olarak gösterilen kişinin kaza sonucu ölümü veya kaza sonucu maluliyeti halinde tazminat ödenir. Bu sebeple poliçeyi tanzim ettiren kişilerin, kimin kaza sonucu vefatı ya da maluliyeti halinde lehtar olan çocuğa tazminat ödemesi yapılmasını istiyorsa, o şahsı Sigortalı olarak poliçeye yazdırmaları gerekmektedir. Bundan dolayı, Sigortalı olarak poliçede yer alan şahıs dışındaki ilgililerin ölümü halinde, herhangi bir hasar ödemesi yapılmayacaktır. Sigortalının poliçe teminat kapsamına girmeyen normal şartlardaki vefatı sonucu poliçe münfesih olur ve poliçe priminden herhangi bir iade yapılmaz.

ABDULCELİL ALKIŞ

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı
Türkiye Genç Acenteler Platformu Başkanı
Özhedef Sigorta Genel Müdürü

Comment (0)

Bültenimize Abone Ol!